Werkzaamheden bouwput Beek en Donk

Wij hebben de grond afgegraven tot aan de vaste bank en daarna weer aangevuld met ophoog zand tot aan 30- onder de meterpeil.
De sleuven zijn graven voor de fundering.
Zij hebben alles in zijn geheel afgetrild.